เตรียมพร้อมรับกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไม่รู้เริ่มต้นอย่างไร ? เราพร้อมให้คำแนะนำ

ปรึกษาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่องค์กรต้องทำตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศความส่วนตัว
 2. ดำเนินการปรับปรุงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ได้มาอย่างไร เก็บอะไร ใช้อย่างไร)
 3. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 4. มาตรการรองรับการขอใช้สิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคล
 5. การรายงาน และการแจ้งการรั่วไหลข้อส่วนบุคคล

Our Services

 1. จัดทำแผนดำเนินงาน (Project Timeline)
 2. .รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสอบทาน (Collect)
 3. พิจารณาสอบทาน (Data Analysis)
 4. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ช่องโหว่ (Gap Analysis)
 5. นำเสนอผลการดำเนินการ (Audit Conclusion)
 6. จัดทำเอกสารสรุปการดำเนินโครงการ (Full paper)

พร้อมให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

Proactive ติดต่อดูแลหลังการขาย

 

Cyber Alpha

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30

063-446-7505

info@thaiantivirus.com

357/60 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230