Microsoft ก็ไม่รอดยืนยันถูกแฮก

Microsoft ก็ไม่รอดยืนยันถูกแฮก

Microsoft ก็ไม่รอดยืนยันถูกแฮก โดยผู้โจมตีเป็นกลุ่มเดียวกับที่โจมตี Nvidia, Samsung ก่อนหน้านี้

Microsoft ยืนยันว่าตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์และมีซอร์สโค้ดบางส่วนของ Bing และ Cortana ที่ถูกขโมย โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lapsus$ ได้ออกมายืนยันการโจมตีดังกล่าว

นี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่กลุ่ม Lapsus$ ออกมาโจมตีตั้งแต่เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มได้ทำการโจมตีทางไซเบอร์บริษัท Nvidia จากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโจมตีบริษัท Samsung ซึ่งพบว่ามีการขโมยข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงอัลกอริธึมสำหรับเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ทั้งหมดที่ Samsung ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท

ในแถลงการณ์จาก Microsoft บริษัทได้สรุปว่าการโจมตีเกิดขึ้นได้อย่างไร และคำแนะนำสำหรับมาตรการตอบโต้ที่เพิ่มขึ้นต่อการโจมตีในอนาคต

“Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) ประเมินว่าวัตถุประสงค์ของ DEV-0537 คือการเชื่อมต่อด้วยข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย ซึ่งสามารถขโมยข้อมูล และโจมตีองค์กรเป้าหมาย นี่คืออาชญากรไซเบอร์ที่มีแรงจูงใจจากการโจรกรรมและการทำลาย”

Microsoft ยังเน้นย้ำว่าแม้จะถูกโจมตีแต่มั่นใจได้ว่า ไม่มีรหัสหรือข้อมูลลูกค้าหลุดออกไป จากการตรวจสอบพบว่ามีบัญชีเดียวถูกบุกรุกเข้ามา และสิทธิ์ในการเข้าถึงที่จำกัด

บริษัทสรุปด้วยการให้คำแนะนำแก่บริษัทอื่นที่อาจตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮ็กเกอร์ รวมถึงแสดงภาพหน้าจอจากการสนทนา WhatsApp ที่กลุ่มอ้างอิงรายการเป้าหมาย เช่น Apple, EA และอื่นๆ

Credit www.videogameschronicle.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *