แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการแพตช์ เพื่อป้องกันระบบของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการแพตช์-เพื่อป้องกันระบบของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการแพตช์ เพื่อป้องกันระบบของคุณ ระบบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

WatchGuard Panda สนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการจัดการแพตช์ที่เข้มงวดเพื่อเสริมการป้องกันของคุณ

โดยเน้นไปที่การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเป็นรากฐานที่สำคัญ ทำให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันยังคงมีความยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ระบบอัตโนมัติที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างทันท่วงที และช่องโหว่ของระบบ

นโยบายสำคัญจะเป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ในขณะที่การให้ความรู้แก่พนักงาน เรียนรู้วิธีการรับมือที่ถูกต้อง หรือสำรองข้อมูลเป็นประจำช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับปัญหา

โดยเราขอแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแพตช์

  • เรียงลำดับความสำคัญ

การจัดการแพตช์เกี่ยวข้องกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และระบบปฏิบัติการเพื่อแก้ไขช่องโหว่และเพิ่มความปลอดภัย สามาถหยุดยั้งอาชญากรไซเบอร์ที่ใช้ประโยชน์จากระบบที่ไม่ได้รับการแพตช์

  • อัปเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ

อัปเดตซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันไวรัส และแอปพลิเคชันให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ระบบทำการอัปเดตเพื่ออุดช่องโหว่ ทำให้แฮกเกอร์ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนได้ยากขึ้น

  • ทดสอบแพตช์ก่อนใช้งาน

ทดสอบแพตช์ในสภาพแวดล้อมระบบที่มีการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานกับระบบที่มีอยู่

  • ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน

ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการแพตช์ พนักงานยิ่งมีความรู้มากย่อมมีโอกาสน้อยที่จะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์

  • สำรองข้อมูลเป็นประจำ

สำรองข้อมูลสำคัญเป็นประจำเพื่อลดผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น การสำรองข้อมูลช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัย

  • แยกคอมพิวเตอร์ที่มีช่องโหว่อันตรายที่ยังไม่ได้รับการแพตช์

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้มีการอุดช่องโหว่ร้ายแรงเช่น แรนซัมแวร์ WannaCry ผู้ใช้งานสามารถสั่งแยกคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับแพตช์ออกจากระบบ เพื่อทำการแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว และปกป้องระบบเครือข่ายหลัก

ดูแลระบบด้วยการอัปเดตแพตช์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดมัลแวร์ อย่างไรก็ตาม การทำตามขั้นตอนด้วยตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีกนั้นใช้เวลานาน ยุ่งยาก และน่าเบื่อ Patch Management สามารถช่วยป้องกัน และสนับสนุนการจัดการช่องโหว่อย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตรวจพบช่องโหว่ และทำการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแพตช์ช่องโหว่เหล่านั้น เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของคุณปลอดภัย การจัดการแพตช์อัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้ระบบปลอดภัย หากท่านสนใจสามารถขอทดลองใช้ได้ฟรี 30 วัน

Credit https://www.watchguard.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *